Vad jag gör

Jörgen Huitfeldts gedigna erfarenhet och kompetens som samtalsledare kommer allra mest till sin rätt när det komplicerade ska göras begripligt genom  debatter och panelsamtal. Uppdrag där bred och djup allmänbildning är en förutsättning. Hans främsta kompetens finns inom områden som inrikes- och utrikespolitik, vidare samhällsfrågor  och ekonomi . Vid sidan av rollen som moderator kan Jörgen även bokas som föredragshållare inom ämnen som berör media och journalistik. Han har genom åren hållit ett flertal internutbildningar på SR samt i FOJO:s regi och kan också anlitas för sådana uppdrag – framför allt i intervjuteknik.

”Det goda samtalet är alltid målet och meningen med det jag gör. Men att skapa ett riktigt möte mellan människor är svårare än de flesta tror. Det förutsätter en naturlig nyfikenhet hos den som ställer frågorna och att den som blir intervjuad känner sig trygg. Att skapa den stämningen ser jag själv som min främsta tillgång.”